DŮLEŽITÉ!

  • za neomluvený pozdní příchod se účtuje celý smluvený čas, bez ohledu na provedené procedury
  • za neomluvenou nepřítomnost se účtuje 200,- Kč
  • zrušení objednávky je možné nejpozději 24 hodin před terapií.